1. Spoločnosť
  2. Novinky
  3. 2019
  4. Toyota zacina testovat auta bez vodica v europskych mestach

TOYOTA ZAČÍNA TESTOVAŤ AUTÁ BEZ VODIČA V EURÓPSKYCH MESTÁCH

PRVÉ NA RAD PRIŠLO RUŠNÉ CENTRUM BELGICKÉHO BRUSELU

Toyota začína testovať systémy autonómneho riadenia na verejných komunikáciách v Európe. Po úspešných simuláciách a skúškach na uzavretých trasách nasadzuje systémy autonómneho riadenia z vlastného vývoja Toyoty v reálnych podmienkach mesta. Prvé na rad prišlo rušné centrum belgického Bruselu. Model Lexus LS tam bude po nasledujúcich 13 mesiacov prechádzať pevne stanovenou trasou.

Lexus LS je bežným sériovo vyrábaným vozidlom, ktoré sa bude pohybovať po otvorených verejných komunikáciách. Jediným rozdielom je zostava senzorov namontovaných na streche vozidla. Ide napríklad o laserový systém LIDAR, radary, kamery a vysoko presný systém na určovanie polohy.

Na palube bude vždy prítomný záložný vodič, ktorý môže kedykoľvek zasiahnuť a systém autonómneho riadenia vozidla tak prehlasovať. Dohliadať na to bude aj pracovník obsluhy. Toyota toto vozidlo nasadzuje na verejné komunikácie až po mesiacoch dôkladných príprav - overovanie systému autonómneho riadenia, školenie vodičov, analyzovanie trás a rokovania s úradmi s cieľom získania potrebných povolení.

Toyota chce znížiť počet mŕtvych na nulu

„Hlavným cieľom tohto skúšobného projektu je študovať komplexné a nepredvídateľné ľudské správanie a jeho dôsledky na požiadavky kladené na systémy autonómneho riadenia,“ hovorí Gerald Killmann, viceprezident pre výskum a vývoj TME.

„Konečným cieľom Toyoty je nulový počet obetí dopravných nehôd. Je teda kľúčové rozumieť ľudskému správaniu a reagovať na zložitosti rôznorodej populácie v prostredí miest ako je Brusel, hlavné mesto Európy, v ktorom dnes žijú ľudia 184 rôznych národností. Po úspešnom testovaní na verejných komunikáciách v Japonsku a USA budeme teraz vozidlo skúšať v európskych podmienkach,“ dodáva.

Projekt razí cestu rozsiahlym prevádzkovým skúškam systémov autonómneho riadenia, do ktorých sa zapojí cca 1 000 vodičov, 100 vozidiel a 10 európskych krajín. Na tomto pozadí sa TME zameria na výskum správania zákazníkov a bezpečnú prevádzku systémov v zložitom a rôznorodom prostredí miest.

„Celý bruselský región sa snaží využívať najmodernejšie technológie zamerané na autonómne vozidlá. Uvedomujeme si možnosti tejto technológie ako riešenia mestskej mobility, ale súčasne kladieme najvyšší dôraz na bezpečnosť. Toto napokon dokladá náš nový generálny plán regionálnej mobility s označením ‚Good Move‘, rovnako tak ako jedna z našich 50 akcií, ktorú presadzujeme s cieľom premeniť našu víziu na skutočnosť: vychádzame v ústrety automatizácii riadenia vozidiel,“ hovorí Christophe Vanoerbeek z regionálnej služby Brussels Mobility .

Bezpečnosť na prvom mieste

Toyota vníma vzťah medzi vodičom a vozidlom ako vzťah kolegiálnej spolupráce. Tento prístup k mobilite preto označuje ako ,Mobility Teammate‘, teda ‚spoluhráč pre mobilitu‘. Toyota pracuje súbežne na dvoch odlišných režimoch autonómneho riadenia s cieľom podporovať bezpečnejšiu a dostupnú mobilitu.

Je to Guardian (Ochranca) a Chauffeur (vodič, šofér). Súbežne s vývojom týchto najmodernejších technológií sa Toyota usiluje o čo najširšiu popularitu bezpečnostných prvkov za dostupnú cenu a naprieč celým modelovým radom. Všetky svoje nové vozidlá vybavuje vyspelými jazdnými asistentmi Toyota Safety Sense a Lexus Safety System+.

Európsky projekt L3Pilot

Autonómne vozidlo bude tiež slúžiť na zber dát v rámci účasti Toyoty v európskom projekte „L3Pilot“ spoločne s 34 ďalšími partnermi, vrátane významných výrobcov automobilov, dodávateľov pre automobilový priemysel, výskumných inštitúcií a úradov. L3Pilot predstavuje štvorročný európsky projekt, ktorý sa začal v roku 2017, spolufinancovaný Európskou komisiou.