1. Spoločnosť
  2. Kariéra

OFF ROAD 2017

Každoročne organizujeme stretnutie našich OFF road zákazníkov. Tento ročník bol na strelmici v Zaľubici, bol to prekrásny deň v spoločnosti našej početnej rodiny milých zákazníkov, ku ktorému nám prialo nádherné počasie.

Pripravili sme bohatý program predvádzacích jázd priamo v teréne, stacionárne predvedenie možných úprav terénnych vozidiel z našej dielne, streleckú súťaž, sprievodný kultúrny program, program pre deti, bohaté občerstvenie, ... 

Ďakujeme partnerom za podporu a rodine našich zákazníkov za bohatú účasť.

AUTOKLUB Team