1. Objavte Toyotu
  2. Udrzatelnost

Udržateľnosť

V centre všetkého, čo robíme
My v Toyote sa považujeme za viac než len spoločnosť poskytujúcu všestranné riešenia mobility. Sme občanmi sveta, a preto máme zodpovednosť voči planéte - zanechať veci lepšie, ako sme ich našli.
  • Udržateľnosť v spoločnosti Toyota

    Udržateľnosť je základom nášho podnikania. Podnikateľskými aktivitami v spolupráci s globálnou spoločnosťou prispievame k udržateľnosti Zeme a spoločenskému rozvoju. Toyota sa snaží zabezpečiť, aby verejná politika, spoločenské potreby, technologický rozvoj a potreby spotrebiteľov boli v čo najväčšej miere zosúladené. Chcieť urobiť budúcnosť lepšou a robiť veci pre niekoho iného ako pre seba, to sú princípy našej filozofie. To podporuje naše trvalé úsilie o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, aby sme zabezpečili, že "nikto nezostane pozadu".

  • Toyota Environmental Challenge 2050

    Je našou povinnosťou šetriť zdroje a riadiť našu ekologickú stopu pre budúce generácie. Environmentálne iniciatívy realizujeme už od 60. rokov minulého storočia. V roku 1992 sme vytvorili Chartu Zeme Toyota a v roku 2015 sme sformulovali naše dlhodobé globálne iniciatívy ako Toyota Environmental Challenge 2050. Zaväzuje nás znížiť emisie CO2 a do roku 2050 dosiahnuť globálnu uhlíkovú neutralitu pre naše vozidlá a prevádzky. V Európe sme sa zaviazali dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu do roku 2040. Náš záväzok ide ešte ďalej, a to zlepšením využívania vody, podporou technológií na ukončenie životnosti a recyklácie a vytvorením spoločnosti v súlade s prírodou.

  • Náš prístup zameraný na človeka

    Už od svojho založenia bolo základnou hodnotou spoločnosti Toyota vždy prispievať spoločnosti zmysluplným spôsobom a hľadať jednoduchšie spôsoby, ako robiť veci. Vychádza to z motivácie zakladateľa spoločnosti vytvoriť automatickú krošňu, aby odbremenil svoju matku od práce. Toyota stále uplatňuje túto filozofiu "zameranú na človeka". Jej základom je myšlienka, že technológia by mala prispievať k šťastiu a zdraviu ľudí. Zaviazali sme sa podporovať a rozvíjať kvalitné zamestnanie, rozmanité a inkluzívne pracovné miesta a zlepšovať spoločnosť prostredníctvom udržateľných inovácií.