1. Objavte Toyotu
  2. Toyota T-Mate
  3. Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Späť na hlavnú stránku

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

Vaše vozidlo si automaticky volí najlepšie osvetlenie

Automatic High Beam

Systém využíva kameru na sledovanie intenzity pouličného osvetlenia a rozpoznáva zadné svetlá vozidiel pred vaším vozidlom a svetlomety vozidiel približujúcich sa z protismeru, aby neoslepil ostatných vodičov.

Funkcie
1. Prepínanie z diaľkových svetiel na stretávacie
2. Prepínanie zo stretávacích svetiel na diaľkové

Rozsahy rýchlostí >

AHB Minimálna rýchlosť
Rozpoznávanie svetiel vozidiel 40 km/h